Muutos on väistämätöntä, kasvu vapaaehtoista.*Kaikki tärkeä muutos tapahtuu hämmennyksen hetkellä.*Se kasvaa, mihin kiinnitämme huomiota.

ILOSTA tarjoaa palveluita työhyvinvoinnin ja yksilön kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen. Toimintaa ohjaa voimavarasuuntautunut ja dialoginen lähestymistapa.

toiminnan Tärkeitä arvoja ovat avoimuus, elävyys, toivon vahvistaminen sekä asiakkaan toimijuuden tukeminen.


28.1.2019 klo 12.47
Ekspressiivisen taideterapian kokemuksellinen kurssi 22-24.3.2019 Oulussa

Asiantuntija apunasi

Olen ammatiltani toimintaterapeutti ja työnohjaaja. Minulla on yli 25 vuoden työkokemus asiakaspalvelussa ja terapiatyössä yrittäjänä ja esimiehenä.

Työssäni huomioin kokonaisvaltaisesti hyvinvoinnin eri osatekijöitä ja ihmisten erilaisia ilmaisutapoja. Sanallisen dialogin lisäksi käytössäni on myös toiminnallisia ja luovia menetelmiä. Yhteistyön tavoitteet ja sisältö suunnitellaan aina asiakkaan tarpeista lähtien.

Työhyvinvointi


Työnohjauksella autan työntekijää ja työyhteisöä tutkimaan ja vahvistamaan toimijuuttaan perustehtävässään, löytämään uusia näkökulmia ja toimintatapoja omaan työhönsä ja onnistumaan ammatillisessa kehittymisessä.

Työhyvinvointisuunnittelussa autan työyhteisöjä ja organisaatioita suunnitelmallisesti kehittämään kokonaisvaltaista työhyvinvointia.

Hyvinvointivalmennus

Hyvään itsetuntemukseen ja omaan kasvuun tähtäävillä työpajoilla, koulutuksilla ja valmennuksilla kehitetään tietoista ja myönteistä suhdetta itseen ja toisiin.

Valmennuksen avulla vahvistetaan itsetuntemusta, läsnäolon ja rauhoittumisen kykyä, stressinhallintaa sekä vuorovaikutustaitoja. Valmennus pohjautuu aina yksilölliseen suunnitelmaan.